Over ons

Medieval / Modern is een realisatie van het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (HPIMS).
Het Pirenne Instituut verenigt alle wetenschappers aan de UGent die de middeleeuwse wereld onderzoeken. We overstijgen de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines en hebben bijzondere aandacht voor erfgoed en voor de dialoog tussen verleden en heden.

Onze onderzoekers komen uit de meest uiteenlopende vakgebieden: archeologie, filosofie, geologie, geografie, geschiedenis, informatietechnologie, kunstwetenschappen, recht, regiostudies, taal- en letterkunde. We bestuderen teksten, talen, objecten, landschappen… en gebruiken daarvoor zowel klassieke interpretatiemethoden als hypergeavanceerde technologieën.

We focussen op regionale én internationale thema’s, en interesseren ons voor relaties tussen culturen, talen en religies: van West-Europa, over de Slavische, de Byzantijnse en Islamitische wereld, tot Indië en China.


We werken graag samen met partners van buiten de universiteit en streven naar interactie met het brede publiek. Ons instituut wordt door UGent erkend en ondersteund als “consortium voor maatschappelijke impact”.

 

Meer info en contact

Wil je meer te weten komen over onze specialismen, onze projecten of onze onderzoekers, neem dan een kijkje op de webpagina van het HPIMS of de persoonlijke pagina’s van onze leden. Wens je nog meer specifieke informatie, persmateriaal, expertadvies, of wil je graag een samenwerking aangaan rond een specifiek thema, contacteer dan zeker onze onderzoekscoördinator:

Stefan Meysman                
p/a Vakgroep Geschiedenis UGent        
Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent    
Stefan.Meysman@UGent.be
T +32 9 331 0228

 

Waarom Pirenne?

Henri Pirenne (1862-1935) wordt als de peetvader van de Gentse Historische School gezien. Tussen 1886 en 1930 is hij hoogleraar en zelfs een tijd rector aan de Universiteit Gent. In zijn eigen tijd scoort Pirenne bij het bredere publiek met zijn nationalistische Histoire de Belgique. Maar het is vooral als baanbrekend mediëvist dat hij tot vandaag internationaal bekend is gebleven. Hij is een grondlegger van de studie van de middeleeuwse stadsgeschiedenis en buigt zich over de betekenis van de opkomst van de Islam voor de westerse middeleeuwen. Terwijl hij tijdens Wereldoorlog I in Duitse krijgsgevangenschap vertoeft, schrijft hij ook een Histoire de l’Europe.

Colofon

Initiatief: Wim Verbaal (oud-voorzitter HPIMS), Jeroen Deploige (promotor-woordvoerder IDC-Consortium), Stefan Meysman (onderzoekscoördinator IDC-Consortium)
Coördinatie en eindredactie: Stefan Meysman
Redactieteam: Stefan Meysman, Jeroen Deploige, Wim Verbaal

Website en layout: Hans Blomme
Beeldrechten: Voor alle beelden op Medieval / Modern werd gebruikstoestemming gegeven door auteursrechthebbenden en/of ze vallen onder licentie CC BY-SA 3.0 of behoren tot het publiek domein. Wij nemen steeds correcte bronvermelding in acht.

Copyright: de rechten op al het tekstuele materiaal op Medieval / Modern en op alle inhoud van eigen productie berust bij de Universiteit Gent (Pirenne Consortium voor Middeleeuwse Studies). Overname van tekst of andere inhoud is mogelijk mits toestemming en correcte bronvermelding. Informeer bij de coördinator.