Middeleeuwse toestanden

Gepubliceerd op 17-11-2020 , laatst bijgewerkt op 30-11-2020.
Type
Blog
Taal
Nederlands

De meer dan duizend jaar tussen Oudheid en zestiende eeuw: dat is de periode die velen kennen als de middeleeuwen. Verschillende uitvindingen zien dan het levenslicht. Denk aan de mechanische klok, de drukkunst, bankieren, de spitsboog of de olieverf. Maar het is geen overdrijving dat ook het moderne Europa in deze eeuwen vorm krijgt. Steden en nationale staten, inspraakorganen, de scheiding tussen kerk en staat en het handelskapitalisme vinden er hun oorsprong. Het is ook dan dat universiteiten, theater en literatuur in de moedertaal ontluiken.
De actuele discussies over de eigenheid van Europa zijn grotendeels terug te voeren op wat er in de middeleeuwen gebeurt. En dat is geen louter West-Europees verhaal: de culturele uitwisseling tussen het westerse christendom, de orthodoxe wereld en de islam speelt hierin een grote rol, net als de wisselwerking met de Slavische gebieden, of de eerste ontmoetingen met boeddhisten en Chinezen.
Onze tijd grijpt graag terug naar de middeleeuwen voor discussies over identiteit, maar ook voor games, films en fantasy. Zowat elke Europese stad heeft haar middeleeuwse monumenten en elk landschap draagt er de sporen van. Voor het toerisme blijft het middeleeuwse erfgoed een dankbare bron van inkomsten. En toch spreken we ook over ‘middeleeuwse toestanden’ als we het hebben over barbaars gedrag, fanatisme, of domheid. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?
Aan de Universiteit Gent werken tal van wetenschappers samen om een scherper beeld van de middeleeuwen én hun belang voor de moderne wereld te krijgen. Interessant onderzoek ook naar een breed publiek brengen, daar is het ons om te doen. Medieval/Modern is hiervan een resultaat. Via blogs, podcasts, video’s krijg je toegang tot nieuwe inzichten die een antwoord geven op de vraag wat het verleden voor vandaag betekent. De universiteit wil geen gesloten burcht zijn: onze poorten staan wijd open!