Judith: een karolingische prinses in Gent?

Gepubliceerd op 09-03-2023 , laatst bijgewerkt op 24-11-2023.
Type
Video
Taal
Nederlands

In 2006 ontdekten archeologen op het Sint-Pietersplein in Gent, net vóór de ingang van de abdijkerk, zeven graven uit de negende tot twaalfde eeuw, de allervroegste fase in de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. De locatie liet er geen twijfel over bestaan dat het om mensen ging uit de absolute toplaag van de samenleving.
Voorzichtig opperden historici dat het in één geval, graf S127 om precies te zijn, wel eens om Judith, de eerste gravin van Vlaanderen en dochter van de karolingische koning Karel de Kale, zou kunnen gaan. Judith leefde tussen ongeveer 842/43 en het einde van de negende eeuw. Zij is één van de weinige leden van de grafelijke familie van Vlaanderen waarvan men al in de middeleeuwen vergeten is waar ze begraven lag.
Met die tot de verbeelding sprekende hypothese kon men toen niet veel verder. Het dossier werd bijna vijftien jaar lang geklasseerd... tot de makers van de televisiereeks Het Verhaal van Vlaanderen langskwamen! Tijdens opnames voor de aflevering over de vroege middeleeuwen haalde stadsarcheoloog Geert Vermeiren de resten van de vrouw uit S127 uit het depot. Historicus en UGent-professor Steven Vanderputten werd erbij gehaald om Judith als historische figuur te duiden.
Tussen twee opnames smeedden Vermeiren en Vanderputten een plan om het dossier te heropenen. Naast een archeologische en historische poot kreeg het project er al snel een bio-antropologische bij. UGent-collega’s professor Isabelle De Groote en dr. Jessica Palmer waren bereid om de skeletresten aan de nieuwste analysetechnieken te onderwerpen. Zo kwam een echt team tot stand.
Van cold case naar brandend actueel onderzoek! Ontdek alles over het projectteam, hun samenwerking en hun aanpak in de video’s hieronder.

De voorlopige resultaten werden voor de eerste keer publiek gemaakt op Erfgoeddag 2023 (zondag 23 april). Meer dan 300 mensen luisterden in de kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij geboeid naar de publiekslezing 'Judith. Een Karolingische Prinses in Gent?'. Dit werd georganiseerd door het Pirenne Instituut, samen met het ArcheOs Onderzoekslab Bio-Antropologie, de Gentse Dienst Stadsarcheologie en Historische Huizen.

Sprekers waren:

  • Steven Vanderputten (Geschiedenis UGent)
  • Isabelle De Groote (Bio-antropologie UGent)
  • Jessica Palmer (Bio-antropologie UGent)
  • Geert Vermeiren (Dienst Stadsarcheologie Gent)
  • Marie-Anne Bru (Dienst Stadsarcheologie Gent)